2019-10-19

افسردگی شدید چه علائمی دارد؟

اختلال افسردگی شدید : ناراحتی و غم بخش طبیعی از تجربه هر آدمی می باشد.
2019-12-24

افسردگی لبخند

افسردگی لبخند چیست؟ با اینکه افسردگی لبخند یک تشخیص کلینیکی نیست، در بسیاری، یک مشکل جدیست.
2020-05-19

چرا بعضی وقتا احساس تنهایی می کنیم؟

تنهایی چه عواقبی داره؟ علل تنهایی و به مراتب عواقب این احساس تنهایی یک حس مشترک بین کسانیست که در دنیای خودشان می باشند و در همین دنیا هم فقط […]
2020-06-23
خودکشی در زنان و مردان

چه تفاوت هایی بین خودکشی مرد و زن هست؟

آیا خودکشی در زنان و مردان فرق داره؟ آمار و تحقیقات رسمی نشان داده که بسیاری از جنسیت های مختلف دست به خودکشی زده اند.