1401-06-22
انواع دلبستگی

دلبستگی عاطفی و انواع آن چیست؟

  آیا دلبستگی صحیح وجود دارد؟ انواع سبک های دلبستگی کدام اند؟   دلبستگی یک نوع پیوند عاطفی می باشد. اولین بار این موضوع توسط مسئله عشق که توسط فروید […]
1401-06-16
روانشناسی شخصیت

چند نکته کاربردی روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت   چند نکته کاربردی در روانشناسی شخصیت در زندگی روزمره می توانید از آن ها استفاده کنید. در شبکه های مجازی و اینترنت روزانه اطلاعات و آموزه های […]
1401-06-12
بی اشتهایی روانی

بی اشتهایی روانی چیست؟

بی اشتهایی روانی  آیا می دانید بی اشتهایی روانی یا آنورکسیا چیست؟ چگونه دچار این مشکل می شویم؟ آیا یک مشکل جسمی است یا روانی؟ در این مقاله به بررسی […]
1401-06-09
اولویت بین زندگی و کار

چگونه زندگی و کارمان در تعادل باشد؟

اولویت بین زندگی و کار   با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی و سهو و گاهی سخت تر شدن زندگی و معیشت افراد می بینیم افراد بسیار درگیر کار و […]