1400-06-27
من بیچاره

  باور من بیچاره

من بیچاره / من خطاکار         باور من بیچاره!!  گاهی اوقات ما می خواهیم به همه بگیم من آدم بیچاره ای هستم من بد شانس ام و مسبب مشکلات من […]
1400-06-06
تله بدبینی

تله ی بدبینی در روابط عاطفی و اثرات آن

تله بدبینی تله بدبینی بیشترین میزان تاثیر رو در تله های روانی بر روابط عاطفی داره و رابطه عاطفی رو در نهایت دچار مرگ می کنه. معمولا افرادی که دارای […]
1400-06-01
تله تایید طلبی

تله تایید طلبی و پذیرش جویی

تله تایید طلبی تله تایید طلبی و پذیرش جویی چطور ما را به یک شخصیت مهر طلب و تایید طلب تبدیل می کنه و از ما یک آدم فیک می […]
1400-05-30
تله تنبیه

تله تنبیه و نقش منفی آن در زندگی شما؟

تله تنبیه تله تنبیه و نقش منفی آن در زندگی شما؟ افرادی که دچار این تله تنبیه هستند هم خودشون مستحق تنبیه می دونند و هم دیگران رو. اونها نه […]