1401-03-07
امید به زندگی

امید به زندگی” چگونه امید به زندگی را تقویت کنیم؟

امید به زندگی امید را می توان یکی از پایه های اساسی و غیر قابل حذف در موفقیت دانست. امید  این را به ما تلقین می کند که تحت هر […]
1401-03-04
داد زدن بر سر کودک

داد زدن بر سر کودک چه عواقبی دارد؟

داد زدن بر سر کودک داد زدن بر سر کودکان اثرات بسیار مخربی بر روی احساسات و ذهن و مغز آنان می گذارد. و اثراتی بسیار زیادی دارد که یکی […]
1401-03-02
غرور و تکبر

غرور و تکبر خوب است؟ مزایا و معایب فرد مغرور

غرور و تکبر  معمولا زمانی که صحبت از غرور و تعصب می کنیم همگی ادعا تواضع و فروتنی می کنیم . و به هیچ عنوان ما مغرور و متکبر نیستیم. […]
1401-02-31
روانشناسی زرد

روانشناسی زرد چیست؟

روانشناسی زرد به طور کلی روانشناسی زرد به کلیه مقالات ، مطالب و سخنرانی های غیر علمی یا شبه علمی در حوزه روانشناسی می باشد… این مطالب معمولا غیر علمی […]