بی اشتهایی روانی
بی اشتهایی روانی چیست؟
1401-06-16
انواع دلبستگی
دلبستگی عاطفی و انواع آن چیست؟
1401-06-16
روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

 

چند نکته کاربردی در روانشناسی شخصیت در زندگی روزمره می توانید از آن ها استفاده کنید.

در شبکه های مجازی و اینترنت روزانه اطلاعات و آموزه های روانشناسی بسیاری در دسترس دیگران قرار می گیرد که بسیاری از آن ها زرد و غیر کاربردی هستند.

در ادامه چند نکته رو بیان می کنیم:

 

رنگ چشم شخص مقابل تان را به خاطر داشته باشید

روانشناسی شخصیت

در طول زمان که ارتباط برقرار می کنید به دقت به رنگ چشم افراد توجه کنید،

این کار اعتماد به نفس بسیاری به هر دو طرف خواهد داد که با انجام آن تاثیرش را خواهید دید.

 

اولین و آخرین ها را دست کم نگیرید

 

تحقیقات نشان داده که مردم اولین و آخرین موارد را همواره به خاطر می سپارند در حالی که میانی ها گاها فراموش شده و یا به صورت مبهم در ذهن به خاطر می مانند.

 

حالت قرار گرفتن پاها را در نظر بگیرید

 

فرم و حالت قرار گرفتن افراد معمولا نوع تفکری است راجع به چیزی که ذهنشان را درگیر کرده :

برای مثال تغیرات فرم پاهای افراد حاضر در جمع زمانی که ما وارد می شویم می تواند حامل یک سری اطلاعات برای ما باشد.

 

در جمعی که همه در حال خندیدن هستند کسی که نگاه تان می کند

دوست تان دارد

 

در تحقیقات اثبات شده است که در جمع وقتی همه در حال خندیدن هستند افراد به صورت غیرارادی به کسی که دوستشان دارند نگاه می کنند.

 

سکوت ها را مد نظر قرار دهید

 

سکوت یک سلاح هست که باید بدانیم چه زمانی از آن استفاده کنیم و بهره ببریم روانشناسان و روان درمان گران قاِئل بر این موضوع هستند که سکوت افراد حاوی پیام های بسیار متفاوت و گوناگونی است.

 

صمیمانه دست بدهید

روانشناسی شخصیت

 

محکم و گرم دست دادن می تواند شما را جذاب کند و حس صمیمیت به طرف مقابل منتقل کند

 

 

راحله هنری