چطور بفهمم پسری که با من دوستی می کنه من برای ازدواج می خواد ؟
چطور بفهمم پسری که با من دوستی می کنه من برای ازدواج می خواد ؟
2021-04-13
دائم به همسرم پرخاش می کنم
چرا دائم به همسرم پرخاش می کنم و نمی تونم خودم درست کنم ؟
2021-04-14
زوج تراپی

زوج تراپی چقدر می تونه به دوام یک ازدواج کمک کنه ؟

خیلی از زن و شوهر ها دائم دچار دعوا و اختلاف نظر هستند

و سالها با هم دعوا و لجبازی می کنند و زندگی شون دچار یک اصطکاک دائمی می شه

ولی هیچ وقت اقدامی برای این موضوع نمی کنند چون فکر می کنند

خودشون به تنهایی می تونند مشکلات شون حل کننداما چطور؟

هر کدوم تلاش می کنه دیگری رو مجاب کنه من درست می گم

و دیگری رو تغییر بده تلاشی که هیچ وقت به نتیجه نمی رسه !!

زوج تراپی

چرا چون ما آدمها یک جاهایی به دلیل غرور حاضر به قبول حرف طرف مقابل نیستیم

و از طرفی به دلیل غرور توان روبرویی با اشتباهات خودمون

رو هم نداریم بنابراین حضور یک شخص بی طرف می تونه کمک کنه

تا ما از این دور باطل دعوا و اختلاف بیرون بیاییم اینجاست که زوج تراپی می تونه کمک کنه

تا آرامش و تفاهم رو به زندگی برگردونید ، چرا که با گذشت زمان در اثر دعواها و لجبازی های بسیار زن و شوهر خسته شده

و زندگی شون وارد یک مرحله دیگری خواهد شد که مرحله ی بی تفاوتیه و این مرحله در زندگی مرحله بسیار خطرناکیه

چرا که زن و شوهر به یک طلاق عاطفی رسیده اند و متاسفانه دیگر هیچ کدوم در این مرحله به دلیل بی تفاوتی حاضر نیستند

تلاشی برای حل اختلافات و ترمیم رابطه انجام دهند پس بهتر است قبل از رسیدن

به این مرحله و در ابتدا و شروع اختلافات به یک روانشناس مراجعه کنند

تا به زوج تراپی بپردازد و مشکلات را حل کند و هر چه سریعتر زندگی شون رو نجات بدند و آرامش رو به زندگی شون بر گردونند!!!