زوج تراپی
چرا یک زن و شوهر باید به روانشناس مراجعه کنند ؟
2021-04-14
درونگرایی و برونگرایی چیست ؟
2021-04-22
دائم به همسرم پرخاش می کنم

چرا دائم به همسرم پرخاش می کنم و نمی تونم خودم درست کنم ؟

اگر دچار این مشکل هستید به نظر میاد شما خودتون رو دوست ندارید

علت خشم شما به همسرتون دوست نداشتن خودتونه چرا؟

واضحه شما توانایی کنترل خشم تون رو ندارید و هر بار عصبانی می شید دچار خودسرزنشگری شدید می شید

مثل زمانی که در کودکی تون کار اشتباهی می کردید و توسط والدین سرزنش می شدید

شما دچار خودسرزنش گری می شید و به خودتون می گید

من خوب نیستم و این من خوب نیستم در شما اضطراب زیادی ایجاد می کنه

در نتیجه اين اضطراب زیاد اجازه نمی ده شما در شرایط بحرانی درست تصمیم بگیرید

در نتیحه دچار عصبانیت می شید و در یک لوپ تکرار شونده خشم _سرزنشگری -اضطراب -خشم می افتید

و معلوم هیچ وقت از این لوپ بیرون نمی آیید

دائم به همسرم پرخاش می کنم

تا زمانی که خودتون رو با تمام اشتباهات تون و مشکلات و کم و کاستی ها و نواقص تون تمام و کمال دوست داشته باشید

اون موقع به خاطر خشم تون با خودتون دعوا نمی کنید خودتون سرزنش نمی کنید بلکه می پذیرید

من فردی هستم عصبانی و وقتی پذیرفتید اون موقع است که پا از این لوپ تکرار شونده بیرون می زارید و تغییر شروع می شه !!

(چرا دائم به همسرم پرخاش می کنم)