جلوگیری از نفر سوم شدن در رابطه و ایجاد رابطه مثلثی !!
جلوگیری از نفر سوم شدن در رابطه و ایجاد رابطه مثلثی !!
1398-05-26
خیانت رابطه خارج از ازدواج چیست؟
خیانت رابطه خارج از ازدواج چیست؟
1398-05-26

چه عواملی باعث بروز احساس حسادت می شوند؟

نگاهی به یک ذهن حسود :

شما روی صندلی کنار او، در شب نشسته اید، همه چیز خوب است. هردو شما یا دوست تان یا همسرتان، از اوقات تان لذت می برید تا زمانی که سر و کله یکی پیدا می شود.

بهتر از شما لباس پوشیده، به نظر جذاب تر هم می آید حتی مستقیم به دوست تان نگاه می کند.

بخش آگاهی مفزتان متمرکز می شود روی آن ها، چطور به دوست تان نگاه می کند، چطور لبخند می زند.

عصبانی می شوید، می ترسید، احساس ناامنی می کنید و عدم اعتماد به نفس، اینجاست که حسادت سراغتان می آید.

موقعیت هایی که ممکن است احساس حسادت داشته باشید:

ممکن است در شرایط زیر احساس حسادت کنید؟

  • زمانی که کسی با دوستان تان رابطه خوبی دارد
  • زمانی که یک نفر دیگر، چیزی که شما مدت ها دنبالش بودید به آن برسید، به دست آورده
  • زمانی که از موفقیت کسی متنفر می شوید
  • زمانی که مدیریت می کنید که به یک چیزی برسید و فکر می کنید که دیگری لیاقت آن را ندارد

چه چیزی پشت این حسادتهاست؟

اگر فکر می کنید که حسودی می کنید، به خاطر نحوه صحبت کردن دیگری با کسی که دوست دارید، یا مثلا مدلی که به او لبخند می زند، بدانید که اشتباه می کنید.

احساس حسادت بیشتر به عواطف تان برمی گردد، و درونیست.

یک بخش بزرگ این مشکل درون شماست و به فردی که حسادت کردید، مربوط نیست.

در ادامه به بررسی یکسری از این عوامل می پردازیم :

احساس حسادت

ریشه حسادت که منجر به اتفاق شماره ۱ می شود : کمبود اعتماد به نفس

اصلی ترین علت؛ احساس حسادت است که باعث شک و شبهه به توانایی های خودتان می شود. اگر یک صدم درصد از خودتان مطمئنید،  شاید هیچ وقت حسادت نکنید.

ریشه حسادت که منجر به اتفاق شماره ۲ می شود : یک تصویر ضعیفی از خود داشتن

داشتن یک تصویر و باور ضعیف از خود که باعث حسادت به دیگری می شود. اگر معتقدید که به نظر زیبا نیستید، یا آن قدر ها هم جذاب نیستید، احتمالا دچار حسادت می شوید. خصوصا هرزمانی که فرد مورد نظر را می بینید.

ریشه حسادت که منجر به اتفاق شماره ۳ می شود : ترس

یکی از ریشه های اصلی حسادت کردن، ترس است. ترس باعث تنهایی می شود، ترس از رد شدن یا ترس از دست دادن عشق تان.

ریشه حسادت که منجر به اتفاق شماره ۴ می شود : عدم امنیت

حس ناامنی یا عدم امنیت منجر به دو اتفاق قبلی که گفته شد می شود. یک تصویر ضعیفی از خود و کمبود اعتماد به نفس باعث می شود احساس ناامنی داشته باشید. نسبت به رابطه تان، و اینکه دنبال دلیل محکمی هستید که بتوانید باعث حسادت او شوید.