مغز افسرده ، ساز دیگری می‌زند
2018-11-27
استفاده از رنگ روشن در پوشش و محیط زندگی
2018-11-27

چرا ایرانیان گرایش بیشتری به استفاده از رنگ های تیره در پوشش خود یا محیط زندگی خود دارند ، و از لحاظ روانکاوی ریشه گرایش آنها به استفاده از رنگهای تیره چیست؟

از حدود ۵۰۰ سال قبل میلاد مسیح جنگ های ایران و یونان در یک دوره صد ساله ،حمله مغول ها ه ایران به مدت ۴۰ سال و مورد تاخت و تاز قرار گرفتن ایران از سوی کشور های مختلف باعث شده که مردم ایران در طول تاریخ دوره های مختلف غمناک بودن را تجربه کنند و گرایش آنها به رنگ های تیره بیشتر باشد .

در دوره های قاجار ، صفویه ، افشاریه و …حتی استفاده از پوشش های تیره نشانه هایی از متانت و پاکدامنی ،شخصیت و جایگاه اجتماعی بالا بود .

استفاده از رنگ های تیره در دوران حکومت عباسیان به قدری بود که آنان را سیاه پوشان یا سیاه جامگان می نامیدند .

به این ترتیب استفاده از رنگ های تیره در ایران رواج پیدا کرد .