افسردگی در نوجوانان
نشانه های افسردگی نوجوانان چیست؟
2019-04-23
چطور وحشت زدگی مان کاهش دهیم؟
2019-04-30

راه های برای آرام کردن ذهن !

هرکسی ممکن است گاها نگرانی و استرس سراغش بیاید.

با این حال، اگر فکر می کنید که ذهن تان همیشه و مدام اذیت تان می کند، شاید نیاز داشته باشید دنبال راهی باشید که آرامتان کند.

مدیتیشن، یوگا و تمرینات ذهنی می توانند به شما کمک کنند که ذهن تان را پاک کنید، و همین به شما کمک می کند که افکار مخرب را از ذهنتان پاکسازی کنید.

با این حال، می توانید یکسری راه هایی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند بین نگرانی ها و خودتان فاصله ای بیندازد.

گام به گام با ما همراه شوید تا به شما در آرام کردن ذهن تان کمک کنیم :

اول : افکار مخرب و منفی را یادداشت کنید

اگر ذهنتان قبل از اینکه به خواب بروید، یا موقع کار و چیزهای دیگر اذیت تان می کند، یک چند لحظه ای را به سازماندهی افکارتان اختصاص دهید.

چیزهایی که باعث می شود افکار منفی سراغتان بیاید، روی کاغذ بیاورید.

روبرویش هم راه حل و ایده ای برای حلش بنویسید.

زمانی که چنین کاری می کنید، ناخودآگاه ذهن تان خالی و آرام می شود.

دوم : از یک مجله استفاده کنید

یک تکنیک نوشتن دیگر که خیلی کمک می کند؛ نوشتن بخشی از روزمره هایتان در مجله است.

درباره افکار و احساسات تان بنویسید. تاثیر مشابهی به صحبت کردن با دیگران دارد.

به شما کمک می کند که اضطراب و نگرانی هایتان را دور بریزید.

به این فکر نکنید که درباره چیز خاصی بنویسید، فقط بنویسید هر چیزی که از ذهنتان بیرون می ریزد.

روش های آرام کردن ذهن

سوم : همزمان روی یک وظیفه تمرکز کنید

اینکه یک کاری را بیشتر از یک بار انجام دهید، کمی وسوسه انگیز است.

با این حال، مغز برای این طور کار کردن ساخته نشده، به جای آن، ساخته شده که روی یک کار تمرکز کند.

چهارم : یاد بگیرید که اطلاعات تان را دسته بندی کنید

زمانی که اطلاعات زیادی یک دفعه وارد مغزتان می شود، حس ایده های جدید دارید.

سعی کنید یک سیستمی را توسعه بدهید تا بتوانید این اطلاعاتی که به مغزتان می رسد، در موارد مهم فقط استفاده شوند.

یک راهی که بفهمید چه چیزی مهمتر است، گوش دادن به مواردیست که تکرار می شود.

پنجم : روی تنفس تان تمرکز کنید

یک راه برای آرامش، یا آرام کردن ذهن تمرکز روی تنفس می باشد. آرام و ساکت با چشم های بسته بنشینید.

به تنفس تان فقط توجه کنید، همانطور که سعی دارید آرام شوید.

اگر کمک کرد، سعی کنید تا ۸ بشمارید و دم بگیرید، و دوباره تا ۸ بازدم داشته باشید.