آزار جنسی کودکان
2019-04-19
افسردگی در نوجوانان
نشانه های افسردگی نوجوانان چیست؟
2019-04-23

اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی یک اختلال روانی شدیدی می باشد که روی افکار، احساسات، و رفتار فرد تاثیر می گذارد.

شخصی که از اسکیزوفرنی رنج می برد، به سختی می تواند بین واقعیت و خیال را تشخیص دهد.

علائم شدیدی می باشد که شامل این اختلال می شوند، از جمله توهمات، و توهین هایی که باعث ناراحتی می شود و انجام کارهای روزانه را سخت می کند. حتی در ارتباطات فرد هم اختلال ایجاد می کند.

علائم جدی اسکیزوفرنی چه می باشد؟

علائم و نشانه های اسکیزوفرنی به دو دسته مثبت و منفی ها تقسیم می شود.

علائم مثبت، مثل توهمات، در واقع یک حس یا رفتاریست که معمولا توسط افراد معمولی تجربه نشده. 

علائم منفی آن هم حس یا تواناییست که معمولا در اکثر افراد دیده می شود، اما در حال حاضر کمتر دیده می شود مثل کمبود انگیزه.

اکثر آن هایی که اسکیزوفرنی دارند، هم علائم مثبت را تجربه می کنند هم علائم منفی.

علائم مثبت معمولا راحت تر از علائم منفی درمان می شوند.

تجربه علائم مثبت در اسکیزوفرنی  یک توقفی بین واقعبت است و اشاره به روانپریشی دارد.

بیماران ممکن است هم توهمات را تجربه کنند هم یا خیالات.

اسکیزوفرنی

توهمات تجربه ای از حس های تصویری، شنوایی و بویایی می باشند که بقیه نمی بینند، نمی شنوند، یا بو نمی کنند.

توهمات شنوایی شامل شنیدن صداهای یک نفر در سر است، که شخص نمی تواند تشخیص دهد که صداها یا افکار درون ذهنی اوست.

این صداها ناامیدکننده و تهدید کننده هستند.

خیالات هم باورای محکم و پایدار غیر منطقی می باشند که بیمار با وجود شواهد، آن ها را باور دارد.

شکل های رایجی از این خیالات در اسکیزوفرنی عبارتند از :

توهم ناامنی : به طور بالقوه ای این حس را باور دارند که یک نفر به آن ها آسیب عاطفی یا فیزیکی وارد خواهد کرد.

توهم معروف بودن : این باور به این صورت است که شخص فکر می کند یک آدم مهم، معروف و محبوبیست.

توهم مرجعیت : فرد فکر می کند هر کسی هر حرفی می زند، یا چیزی که در روزنامه یا جایی می خواند، منظور آن ها با اوست و او را نشانه گرفته اند.

توهم جایگزینی افکار : بیمار بر این باور است که افکاری که در ذهنش هست مال خودش نیست، یکی این افکار را در ذهن او گذاشته!

توهم در معرض عموم بودن : فکر می کند که افکارش برای خودش نیست و همه از داخل ذهنش خبر دارند.