کتاب درمان افسردگی
چه کتاب هایی در دوران افسردگی باید بخوانیم؟
1401-02-31
غرور و تکبر
غرور و تکبر خوب است؟ مزایا و معایب فرد مغرور
1401-02-31
روانشناسی زرد

روانشناسی زرد

به طور کلی روانشناسی زرد به کلیه مقالات ، مطالب و سخنرانی های غیر علمی یا شبه علمی در حوزه روانشناسی می باشد…

این مطالب معمولا غیر علمی و از طرف روانشناسان برتر روز دنیا و منابع اصلی این رشته رد شده است.

روانشناسی زرد به کلیه مطالبی گویند که صرفا جهت جلب توجه ، کسب درآمد تهیه کنندگان و ترند شدن مطالب در فضای مجازی می باشد.

متاسفانه این مطالب به دلیل استقبال یاد تفکر عوام ریشه زیادی در تفکر و گفتار آن ها دوانده است .

و در صحبت ها و سخنان افراد شنیده می شود…

روانشناسی زرد

بنابراین مشخص کردن یک جمله و مطلب به عنوان یک مطلب علمی یا غیر علمی به سادگی امکان پذیر نیست.

 

تلاش روانشناسی علمی چیست؟

  • رفتار شناسی و بررسی فعل و انفعالات روانی .
  • تببین صحیح و درست رفتار روانی امکان پیش بینی رفتار را فراهم می کند.
  • بدین ترتیب توانایی کنترل و تنظیم رفتار فراهم می شود.

 

تعریف روانشناسی :

علمی است که با استفاده از روش های تایید شده علمی به بررسی و مطالعه ذهن افراد می پردازد.

 

در تاریخچه روانشناسی مشاهده می شود که از مطالعه فعالیت های ذهنی به سمت توسعه رفتار گرایی و بررسی رفتار پرداخت..

روانشناسی زرد

 

بنابراین روانشناس مطالعه علمی و عملی رفتار و فعل و انفعالات مغزی می باشد

 

نشانه های روانشناسی زرد

  • ارئه روش های رویایی و بیش اندازه خوب.
  • ارائه روش های بد و غیر علمی بی اساس.
  • ارائه مطالبی که توسط هیچ منبعی تایید نمی شود.

روانشناسی زرد

 

معایب روانشناسی زرد چیست؟

  • گمراه کننده است.
  • پارادوکس و تضاد زیادی در آن وجود دارد.
  • در آن سود و منفعت گنجانده شده است.
  • منابع غیر علمی 

 

 

راحله هنری