چطور می توان اضطراب را کاهش داد؟
2019-10-08
صدا بیزاری یا میسوفونیا چیست ؟
2019-10-15

اختلال وسواس فکری یا OCD : علائم، نشانه ها و عوامل پر خطر آن

شاید شده بارها، دوسه بار یا بیشتر یک چیزی رو چک کرده باشید.

مثلا فراموش می کنیم که در رو بستیم یا خیر!

 یا مثلا شیر آب را بستیم، یا نبستیم یا کار خاصی بخواهیم انجام دهیم، بارها چک کردیم.

برخی از ماها کمالگرا هستیم، به خاطر همین چندین بار در محل کار چیزی را چک می کنیم که درسته یا خیر.

اما این رفتار غیر عادیست.

اما اگر اختلال OCD داشته باشیم، یا اختلال وسواس فکری، به طور مکرر چیزی را مدام انجام می دهید.

این حساسیت های بیش از اندازه افکار استرسی و نگران کننده به ذهن ما می اندازد و در نتیجه باعث اضطراب ما می شود.

علائم و نشانه های اختلال وسواس فکری چیست؟

علائم OCD معمولا در کودکی یا اوایل بزرگسالی دیده می شود.

در بسیاری از مردم، این نشانه ها کم و زیاد می شوند، ما معمولا یک مشکل مادام العمری هستند.

در موارد شدیدتر، تاثیر بسیاری روی کیفیت زندگیگ او دارد.

بدون درمان اگر رها شود، فقط زندگی را فلج می کند.

برخی وسواس های شدید هم هستند که همراه با OCD می باشند از جمله :

 • اضطراب از بابت هرگونه آلودگی و کثیفی، یا ترس از آن ها
 • حساسیت نسبت به تقارن و نظم در هر چیزی
 • نگرانی فکری یا اضطرار که به شما صدمه می زند، احساس اینکه می توانید دیگران در امنیت کامل نگه دارید
 • نگرانی در رابطه با دور انداختن یکسری چیزهای کوچک یا بی ارزش
 • افکار مزاحم یا تصوراتی از خودتان یا دیگران

اختلال وسواس فکری

 • برخی از رفتارها هستند که بخاطر این تفکرات وسواسی به وجود می آیند :
 • دست شستن بیش از اندازهف دوش گرفتن متعدد، تمیز کردن خانه بدون ضرورت
 • به طور مکرر مرتب و منظم کردن وسایل
 • چک کردن چیزهای مشابه مداوم و مداوم با اینکه می دانید قبلا آن ها را چک کردید
 • احتکار یا جمع آوری وسایل غیر ضروری مثل روزنامه های قدیمی و کاغذهای استفاده شده بجای اینکه آن ها را دور بیندازید
 • تکرار یک واژه یا کلمه خاص. انجام کارهایی مثل لمس یک چیزی چندین بار
 • تمرکز روی افکار مثبت تا زمانی که به افکار منفی برسید

معمولا در چه مواردی اختلال وسواس فکری نگران کننده می شود؟

علت اختلال OCD ناشناخته است. به نظر می رسد ارثی باشد، اما ممکن است عوامل محیطی هم در آن دخالت داشته باشند.

اکثر اوقات، علائم OCD قبل از سن ۲۵ سالگی رخ می دهد.

اگر دچار OCDمی باشید، بدانید که در معرض خطر اختلال اضطراب بیشتری می باشید، از جمله اختلال فوبیای اجتماعی و افسردگی ماژور.

فقط بخاطر اینکه یک چیز خاصی را دوست دارید یا روی آن حساسیت دارید، به این معنی نیست که وسواس دارید.

با این حال، اگر افکار وسواسی سراغتان آمد، سعی کنید آن را کنترل کنید که زندگی تان را در برنگیرد.

اینجاست که باید به فکر درمان باشید.

درمان این اختلال معمولا شامل روان درمانی، رفتار درمانی، یا داروهای روانپزشکی، به تنهایی یا باید به همراه هم صورت گیرند.