وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب
2019-07-29
زندگی زناشویی و مدرنیته
2019-07-31

آشناپنداری یا دژاوو چیست؟

پدیده دژاوو فرانسویست و به معنای آشناپنداری است.

آن هایی که چنین احساسی را تجربه می کنند، یک حس آشنایی نسبت به اتفاقات اطرافتان دارید.

مثلا، شما برای اولین بار است که به انگلیس سفر می کنید. در حال چرخیدن در یک کلیسا هستید، و ناگهان به نظر می رسد که قبلا انجا بوده اید.

یا شاید هم داشتید با دوستان تان آنجا شام می خوردید، یا دور همی داشتید، و حس می کنید که به تازگی چنین اتفاق برایتان می افتد، شما مشابه، دوستان همان دوستانند، و سر یک موضوع مشابه صحبت می کردید.

این پدیده تقریبا پیچیده می باشد و تئوری های متفاوت زیادی هست که چرا دژاوو اتفاق می افتد.

بالای ۷۰ درصد از مردم گزارش شده که تجربه دژاوو دارند. تعداد بالایی از این اتفاقات در افراد بین ۱۵ تا ۲۵ سال رخ می دهد، تا سنین بالاتر.

آشناپنداری یا دژاوو

دژاوو یا آشناپنداری همراه به همرا هحمله صرع اتفاق می افتد.

اخیرا طبق گزارشی که شده، دژاوو قبل از صرع اتفاق می افتد و چنین نوعی از این پدیده در صرع و غش واقعی اتفاق می افتد، درست بین فعالیت ها یا در همان لحظه.

به خاطر اینکه دژاوو در افرادی که با بیماری یا بدون بیماری می باشند، بیشتر توهمیست که در آن چگونگی و دلیل افتفاق این پیده انجام می شود؟

سیستم حافظه در پدیده دژاوو :

لوب تمپورال مدیال برای ثبت حافظه طولانی مدت ضروری می باشد تا اتفاقات و حقایق موجود را ثبت کند.

جاهای خاصی از این لوب تمپورال می باشد که برای تشخیص اتفاقات مشابه، یا ضبط چیزی می باشد.

به این هدف می باشد که اتفاقی آشنا را رقم بزند، که بستگی به عملکرد کورتکس رینال دارد.

تجارب تصادفی دژاوو در افراد سالم، مطالعه در رفتار تجربی را سخت تر می کند. هر نوع تحقیقی بسته به گزارشات شخصی دارد که از افراد شامل این مورد شروع می شود.