روانشناسی شخصیت
چند نکته کاربردی روانشناسی شخصیت
1401-06-22
انواع دلبستگی

 

آیا دلبستگی صحیح وجود دارد؟

انواع سبک های دلبستگی کدام اند؟

 

دلبستگی یک نوع پیوند عاطفی می باشد.

اولین بار این موضوع توسط مسئله عشق که توسط فروید مطرح شد برگرفته شده است.

 

مراحل دلبستگی

  • پیش دلبستگی
  • دلبستگی نا برابر
  • دلبستگی برابر
  • دلبستگی های چند وجهی

 

انواع دلبستگی

انواع دلبستگی

 

ایمن

 

نزدیک شدن به بقیه تقریبا برام آسونه و مشکلی با اینکه به اون ها تکیه کنم یا اون ها به من تکیه کنند ندارم.

معمولا نگران این نیستم که من رو ترک کنند یا شخصی به من خیلی نزدیک بشه.

 

 

اجتنابی

 

نزدیک شدن به بقیه تا حدودی برام نا خوشاینده.

سختمه کاملا بهشون اعتماد کنم و به ندرت به خودم اجازه میدم که به دیگران تکیه کنم.

 وقتی کسی بهم خیلی نزدیک میشه عصبی میشم و اغلب اوقات افرادی که باهاشون ارتباط عاشقانه داشتم از من خواستند که صمیمی تر باشم.

 

 

اضطرابی

معمولا اینطور حس می کنم که بقیه اونقدری که من دوست دارم، تمایلی به نزدیک شدن به من ندارند.

اغلب اوقات نگران این هستم که مبادا طرف مقابلم واقعا من رو دوست نداشته باشه یا بخواد با من بمونه.

 من می خوام کاملا با طرف مقابلم یکی باشم که باعث میشه افراد بترسند.

 

 

 

آشفته

من حس می کنم ارزش عشق و محبت رو ندارم.

با اعتماد کردن به بقیه مشکل دارم . از این می ترسم که مبادا افرادی که دوست دارم بهم آسیب بزنند واذیتم کنند به همین خاطر معمولا از نزدیک شدن به بقیه و تکیه کردن به اون ها اجتناب می کنم.

 وقتی به کسی نزدیک میشم ، احساسات متناقضی میاد سراغم که باعث میشه کم کم اون ها رو از خودم دور کنم.

 

 

راحله هنری