افسردگی لبخند
2019-12-24
بعد از خیانت همسر چکار کنیم؟
2019-12-31

ممکن است شنیده باشید که میگن فلانی شخصیت تیپ A داره!

شاید هم در همین دسته باشید، اما اینکه منظور از این تیپ شخصیتی چیست، نمی دانید.

این شخصیت قابل تغییر و تحول پذیره!

هم در اینکه چطور استرس را در آن مدیریت کنید، و هم چطور در مقابل شنیدن این که این شخصیت را دارید، باید بدانید.

بسیاری هستند که این تیپ را دارند، و هرکاری می کنند که رقابتی باشد و تشنه کار.

همین سلامت بدن تان را در معرض خطر قرار می دهد، اما همیشه به این معنا نیست که دقیقا رفتارهای تیپ A را دارید یا دقیقا این رفتارها چه تاثیری روی شما می گذارد.

شخصیت تیپ A چه فرقی با تیپ B دارد؟

شخصیت تیپ A معمولا رفتار رقابتی، فوریت زمانی و یک گرایش شدیدی به کارزیاد دارند.

با این حال، نقطه مقابل این ها، شخصیت تیپ B می باشد. آن هایی که تمرکز کمتری دارند، و رقابت خاصی نمی کنند و بیشتر روی لذت بردن از کار و این مسیر تمرکز دارند.

به این معنا نیست که تیپ Bها نمی خواهند به چیزی برسند! ممکن است سخت کار کنند و موفقیت هایشان هم افتخار برایشان باشد، اما استرس نمی گیرند. حتی اگر به چیزی که می خواهند برسند یا نرسند.

در حالیکه در تیپ Aها استرس بیشتر است. .

تیپ Bها بیشتر تمایل به خلاق بودن دارند تا اینکه استرس ذاتی داشته باشند.

خوشبختانه، برخی از این جنبه های ریلکس و آرامش بخش، قابل یادگیری و توسعه بخشیدن هستند.

شخصیت تیپ A

یک نکته در مورد شخصیت تیپ D :

این شخصیت جدای تیپ A و B می باشد. تیپ D عواطف و احساسات منفی در خود دارد، و همزمان از تعاملات اجتماعی جلوگیری می کند، و در تلاش است که احساساتش را مهار کند.

تاثیرات منفی تیپ A چیست؟

معمولا با گذشت چند سال، سبک زندگی و سلامت این افراد در معرض خطر قرار می گیرد.

مثل فشار خون بالا، بیماری های قلبی، استرس شغلی، گوشه گیری اجتماعی.