اختلال پنیک چقدر بده؟
2020-02-22
آیا میشه کودکی هم اوتیسم داشته باشه هم بیش فعالی؟
2020-02-29

 

۵ تا از بزرگترین ویژگی های شخصیتی

بسیاری از روانشناسان شخصیتی معتقدند که ۵ بعد از اساسی از شخصیت ها هست که اغلب اشاره به واژه ویژگی های شخصیتی” Big 5″ دارد.

این ویژگی ها در واقع تئوری های توافق پذیری، روشن فکر بودن، وظیفه شناس بودن، روان رنجوری و برون گرایی می باشد.

حالا ۵بعد بزرگ این ویژگی های شخصیتی چه می باشند؟

امروزه بسیاری از محققین بر این عقیده اند که ۵ ویژگی های شخصیتی اصلی می باشد.

شواهد این تئوری نشان داده که در طی چند سال رشد می کنند.

این ۵ ویژگی فهرستی از این ویژگی هایی که بیان کردیم می باشد.

مهم این است که به یاد داشته باشید، هر کدام از این شخصیت ها بین دو ویژگی افراطی می باشد.

به عنوان مثال، برون گرایی یک پیوستگی بین برونگرایی و درونگرایی شدید می باشد.

در دنیای واقعی، اکثر مردم در جایی بین انتهای دوقطب در هر بعد می باشد.

به بررسی این ۵ ویژگی شخصیتی می پردایم :

روشن فکری

این ویژگی شخصیتی مثل خیال و بینش می باشد.

افرادی که در این ویژگی درجه بالایی دارند، یک رنج گسترده ای از علائق دارند.

درباره دنیا و دیگر افراد کنجکاوند و بسیار دوست دارند که چیزهای جدیدی یاد بگیرند و از تجارب جدید لذت ببرند.

آن هایی که در رابطه با این ویژگی بالا هستند، تمایل به ماجراجویی و خلاق بودن دارند.

وجدان کاری :

ویژگی های استانداردی از این بعد می باشند که شامل سطوح بالایی از تفکر، کنترل تصمیم گیری خوب، و رفتار های هدفمندانه می باشند.

وجدان کاری بالا در این افراد سازمان دهی شده و با توجه به تجهیزات می باشد.

برنامه ریزی شده است، درباره اینکه چطور این رفتارها روی دیگران تاثیر می گذارد، فکر می کنند.

و نیز قرارهای متفکرانه دارند.

برون گرایی :

برونگرایی با ویژگی هایی مثل تحریک پذیری، معاشرت پذیری، صحبت کردن، محکم بودن مقادیر بالایی از عاطفی بودن مشخص می شود.

افرادی که برون گرایی زیاد دارند، انرژی بیشتری برای بیرون رفتن دارند و مایلند انرژی را در موقعیت های اجتماعی به دست آورند.

اجتماعی بودن به آن ها کمک می کند که احساس انرژی و هیجان داشته باشند.

افرادی که برونگرای پایینی دارند، بیشتر مایل به محفوظ نگه داشتن و انرژی کمتری در محیط های اجتماعی می گذارند.

توافق پذیری :

این بعد شخصیتی شامل ویژگی هایی از قبیل اعتماد، نوع دوستی، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای مدنی می باشد.

افرادی که توافق بالایی دارند، تمایل بیشتری به همکاری و کارهای تیمی دارند. و می خواهند پررقابت تر باشند و گاها دستکاری داشته باشند.

روان رنجوری :

این صفت با غم و اندوه، اخلاق نامهربان و بی ثباتی عاطفی همراه می باشد.

افرادی که این خصوصیت شان بیشتر دیده می شود، تمایل دارند نوسانات خلقی، اضطراب، تحریک پذیری و غم را تجربه کنند.

کسانی که چنین صفتی را کم دارند، پایدارتر و از نظر عاطفی مقاوم تر هستند.