درمان شناختی رفتاری
درمان شناختی رفتاری چیست؟
2020-08-08
چطور بهفمیم یک نفر اختلال پارانوئید داره؟
2020-08-15
تاک تراپی یا صحبت درمانی

تاک تراپی یا صحبت درمانی

صحبت درمانی به عنوان یک گزینه درمانی برای انواع ترس ها

از صحبت درمانی یا تاک تراپی چه می دانید؟

تاک تراپی یکی از رایج ترین روش های درمانی برای فوبیاهامونه، با وجود مشخصاتی که داره بسته به نیاز هرکی متفاوته.

صحبت درمانی :

تاک تراپی در ضمن با عنوان روان درمانی هم مطرح میشه، که براساس ایده اصلی می باشد که درباره چیزهایی که از آن ها رنج می برید، صحبت میشه.

و کمک می کنه که این موضوعات واضح و روشن بشن.

برخی درمان گرهای این روش درمانی، یک تفکر خاصی رو دنبال می کنند، مثل تئوری گفتاری، یا رفتاری.

بقیه از رویکرد التقاطی بیشتر استفاده می کنند، از تکنیک های طراحی و شاخصه های که ناشی از چندین تئوری متفاوت می باشند.

در ترس های خاص، یک روانشناس حرفه ای از ترکیبی از استراتژی های رفتاری و گفتاری استفاده می کند.

این ها شامل قرار گیری در برابر اشیایی که می ترسید، موقعیتی که می ترسید در برنامه درمانی می باشند.

تاثیر تاک تراپی یا صحبت درمانی در مقایسه با دارودرمانی :

یک مباحثه قدیمی در رابطه با این موضوع مطرح می باشد که از مزایای تاک تراپی در مقایسه دارودرمانی می باشد.

طبق مدل پزشکی، اختلالات روحی روانی نتیجه عوامل فیزیولوژیکی می باشد.

و باید با دارو، جراحی، یا دیگر پروسه های پزشکی درمان شود.

طرفداران صحبت درمانی بر این باورند که اختلالات روحی روانی به طرو گسترده ای براساس ری اکشن های محیط اطراف فرد می باشد.

بنابراین، می توانند با مباحثه، تفکیک پذیری تضادها، تغییرات رفتاری، و تغییراتی در تفکر درمان شوند.

تاک تراپی یا صحبت درمانی

اهداف این نوع از درمان چیست؟

نهایت هدف هر نوع درمان اینکه به بیمار کمک بشه و با موفقیت بیشتری این اختلال یا این موقعیت حل بشه.

اهداف درمانی خاص بستگی به بیمار دارن، تئوری های تراپیست، و موقعیت دارند.

اهداف این درمان برای ساخته شدنه، مثل ترک سیگار، یا صریحتر، مثل مدیریت خشم.

زمانی که از این روش درمانی برای درمان فوبیا استفاده میشه، معمولا دو هدف هست.

یکی کمک به بیمار برای غلبه ترسشه.

دومین هدف هم کمک به بمیار برای یادگیری مدیریت هر گونه ترس باقی مانده ست.

بنابراین می توانند یک زندگی پرکاربردتری داشته باشند.

برخی از شکل های تاک تراپی هدف سوم هم دارن. در این درمان، هدف کشف و حل تعارض های زیرلایه ایه که منجر به ترس یا اختلالات دیگر می شوند.

در درمان های درون فردی، هدف حل مشکلات در روابط درون فردیه که میتونه ناشی از ترس یا اختلالات دیگر باشه.

تاک تراپی گروهی :

در مدل سنتی گروهی، گروه نقش مهمی داره.

در این گروه ساختار، حس امنیت و حمایت حرف اول را می زند.

سپس اعضای گروه شروع به صحبت می کنند و از تجارب، خصوصیات اخلاقی منفی شان می گویند.

در این جلسات کوتاه، از روش های رفتاردرمانی شناختی هم به صورت فردی استفاده میشه که برای چند نفر می تونه در نظر گرفته بشه.