2019-09-17

آیا مدیتیشن به درمان افسردگی کمک می کند؟

مدیتیشن برای درمان افسردگی علائم افسردگی در هر کسی متفاوت می باشد. با این حال، ممکن است در طی چند هفته احساس خوبی نداشته باشید.
2019-11-05

چطور خشم خود را کنترل کنیم؟

کنترل خشم : ۱۰ قدم برای کاهش و کنترل خشم اینکه بتوانید عصبانیت تان را کنترل کنید، خیلی سخت است.