2019-11-05

چطور خشم خود را کنترل کنیم؟

کنترل خشم : ۱۰ قدم برای کاهش و کنترل خشم اینکه بتوانید عصبانیت تان را کنترل کنید، خیلی سخت است.
2019-12-03

چه تکنیک هایی برای ریلکس کردن هست؟

تکنیک های ریلکسیشن برای فوبیا یا ترس ها فوبیاهایی که روی زندگی تاثیر می گذارند، باید توسط بهترین روانشناس تهران درمان شوند. اما تکنیک های ریلکسیشن به اضطراب ناشی از […]