2019-08-31

با استرس روز اول مدرسه کودکان چه کنیم؟

شروع مدارس در سال جدید تحصیلی، خودش منبع استرس کودکان و والدین است. اما چطور می توان استرس کودکان و نیز والدین را در روز اول مدرسه از بین برد؟ […]
2019-10-08

چطور می توان اضطراب را کاهش داد؟

راه هایی که می توان مثبت نگر بود و میزان اضطراب را هر روز کاهش داد : کاهش اضطراب : اختلال اضطراب در حال حاضر حدودا ۴۰ میلیون بزرگسال آمریکایی […]
2019-12-03

چه تکنیک هایی برای ریلکس کردن هست؟

تکنیک های ریلکسیشن برای فوبیا یا ترس ها فوبیاهایی که روی زندگی تاثیر می گذارند، باید توسط بهترین روانشناس تهران درمان شوند. اما تکنیک های ریلکسیشن به اضطراب ناشی از […]