2019-07-29

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب می باشد و شامل : وسواس فکری ، وسواس عملی ، گاه و هر دو با هم می باشد . وسواس فکری وسواس فکری […]
2019-10-12

اختلال وسواس فکری از چیست؟

اختلال وسواس فکری یا OCD : علائم، نشانه ها و عوامل پر خطر آن شاید شده بارها، دوسه بار یا بیشتر یک چیزی رو چک کرده باشید.