2019-04-09

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

علت ترس کودکان از تاریکی با کودکمان که از تاریکی می ترسد چه کنیم؟ ترس از تاریکی یک اعتراض رایج است که این روزها از جانب کودکان به والدین می […]