2019-08-13

آیا نیاز به حمایت های روحی روانی دارید؟

حمایت های روحی روانی این بار نه تنها دیگران، بلکه از خودتان! موقع ناراحتی به خودتان هم اهمیت دهید! اول مراقب خودتان باشید! اول از همه مهم این است که […]
2020-01-14

اسکیزوفرنی چیست؟

2020-03-03

شخصیت جامعه ستیز چه خطراتی داره؟

  منظور از شخصیت جامعه ستیز چیه؟ واژه های روانشناسی محدودی می باشند که با واژه ای به نام psychopath اشتباه گرفته می شوند. حتی اگر رایجا برای شرح افرادی […]
2020-06-06
اختلال دوقطبی و زندگی جنسی

اختلال دوقطبی چه تاثیری روی زندگی جنسی دارد؟

ارتباط بین اختلال دو قطبی و زندگی جنسی اختلال دوقطبی که افسردگی منیک هم گفته میشه، تشخیص بر اینست که این اختلال دارای نوسانات روحی می باشد.