2020-08-11
تاک تراپی یا صحبت درمانی

صحبت درمانی برای درمان فوبیاها خوبه؟

صحبت درمانی به عنوان یک گزینه درمانی برای انواع ترس ها از صحبت درمانی یا تاک تراپی چه می دانید؟ تاک تراپی یکی از رایج ترین روش های درمانی برای […]
2020-09-08
رفتاردرمانی دیالکتیکی

رفتاردرمانی دیالکتیکی چیست؟

رفتاردرمانی دیالکتیکی یا DBT حتما درباره رفتار شناختی درمانی یا CBT شنیده اید، یک صحبت درمانی یا مشاوره ایه که برای کمک به بیمار برای  تغییر فکر و رفتارش صورت […]