2019-04-09

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

علت ترس کودکان از تاریکی با کودکمان که از تاریکی می ترسد چه کنیم؟ ترس از تاریکی یک اعتراض رایج است که این روزها از جانب کودکان به والدین می […]
2019-05-04

چه راهکارهایی برای شب ادراری هست؟

شب ادراری کودکان شب ادراری کودکان یک مشکل بزرگ در کودکان به حساب می آید. شب ادراری کودکان از روی هدف خاصی نیست که از قصد انجام داده باشند.
2019-05-11

علت ترس کودکان از مدرسه چیست؟

آیا راهی برای مقابله با ترس کودکان از مدرسه هست؟! حس اضطراب و نگرانی در هر دوره و موقعیتی کاملا طبیعی می باشد.
2019-05-18

آیا نگرانی و ترس با هم ارتباط دارند؟

ترس ها و نگرانی هایتان را بشناسید! این ترس های خاص چه می باشند؟ فوبیای خاص یا ترس های خاص نوعی اختلال اضطراب می باشند که شدیدترند.