2019-06-01

افسردگی فصلی به خاطر چیست؟

افسردگی فصلی زندگی به طور طبیعی در زمستان سرعتش پایین تر است.
2019-06-19

چکار کنیم از دست افسردگی خلاص شویم؟

افسردگی چالش های زیادی به دنبال دارد؟ شده حتما کسانی که با افسردگی دست و پنجه نرم کردند یا بعبارتی زندگی کردند. ناامیدی، خستگی، بی خوابی، وزن اضافه کردن یا […]
2019-09-10

چند نوع اختلال دوقطبی داریم؟

اختلال دوقطبی نوع ۱ و اختلال دوقطبی نوع ۲ چه تفاوت هایی دارند؟ اکثر آن هایی که گاه به گاه بالا پایین های عاطفی دارند.
2019-11-30

آیا اختلال بیش فعالی باعث افسردگی می شود؟

اختلال بیش فعالی و افسردگی ارتباط بین اختلال بیش فعالی و افسردگی اختلال بیش فعالی و افسردگی اختلالاتی هستند که ربطی به هم ندارند، اما ممکن است همدیگر را پوشش […]