2019-09-03

علت سینه درد بعد از استرس گرفتن چیست؟

آیا بخاطر اضطراب، درد قفسه سینه می گیریم؟ احساس ناراحتی، ترس یا نگرانی لحظه به لحظه در اکثر مردم عادیست.
2020-07-11
تله منتال

تله منتال به کاهش اضطراب کمک می کنه؟

تله منتال چیست؟ آیا تله منتال به کاهش و مدیریت اضطراب کمک می کنه؟ اگر به دلایلی با استرس شدید عاطفی و روحی زندگی می کنید، بهتره این افکار و […]