2020-06-13
ترس از کشتی های تفریحی

آیا از کشتی های تفریحی میترسید؟

ترس از کشتی های تفریحی یک نوع فوبیا که شاید شنیده باشید : ترس از کشتی های تفریحی اغلب با انواع فوبیاهای دیگه هم تحریک میشه. از آکوفوبیا گرفته تا […]