2019-10-15

صدا بیزاری یا میسوفونیا چیست ؟

اختلال صدا بیزاری چیست ؟ اختلال صدا بیزاری یا میسوفونیا نوعی اختلال عصبی است که فرد مبتلا به آن با شنیدن برخی صداها که برای دیگران عادی است، دچار عصبانیت، […]