2020-02-18

اوتیسم اتیپیک یا غیرعادی چیست؟

  اوتیسم غیر عادی یا آتیپیک اوتیسم آتیپیک یا اختلال رشد فراگیر که یک شکل از اوتیسم می باشد و در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ تشخیص داده شده. اوتیسم […]
2020-02-29

آیا میشه کودکی هم اوتیسم داشته باشه هم بیش فعالی؟

اختلال ADHD و اختلال اوتیسم اختلال ADHD و اوتیسم به نظر می رسد که شبیه به یکدیگر باشند. کودکانی که هرکدام از این شرایط را دارند، مشکلاتی در تمرکز دارند […]