2020-07-28
گستالت تراپی

زمان حال چقدر به حال خوب کمک می کنه؟

گستالت تراپی چیست؟ گستالت تراپی و استفاده از زمان حال برای بهبودی آدما : گستالت تراپی یک شکل انسانی، جامع و فرد محور از روان درمانیه که تمرکزش روی هدیه […]
2020-08-04
هنردرمانی چیست

هنردرمانی چه کمکی به بیمار می کنه؟

هنردرمانی چطور میتونه برای بهبودی بیمار استفاده بشه؟ با استفاده از روش های هنردرمانی میشه یکسری اختلالات روحی روانی رو درمان کرد و سلامت روان رو با عنوان آرت تراپی […]