2019-08-20

مرگ چه تاثیری روی کودکان دارد؟

به کودکان چطور کمک کنیک که با مرگ عزیزان کنار بیایند! زمانی که یک فرد عزیزی از دنیا می رود، کودکان به نوع متفاوتی این موضوع را حس می کنند […]
2020-03-07

سینی شن درمانی چیست؟

  سینی شن درمانی سینی شن درمانی اغلب برای کسانی انجام می شود که تجربه یک اتفاق تروماتیک داشته اند، مثل تجاوز. اغل بدر کودکان چنین چیزی استفاده می شود […]