2020-06-02
رنگ صورتی

روانشناسی رنگ صورتی چیه؟

رنگ صورتی چه حسی بهتون میده؟ روانشناسی رنگ پیشنهادش اینه که رنگ ها روی رفتار، حالات، و حتی احساسات تاثیر دارند.
2020-07-07
روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید چیه؟ رنگ سفید چه معنی داره ؟ آیا رنگ سفید روی روحیه یا محیط تاثیر داره؟ انجمن های رنگی همگی جهانی نیستند!