2019-07-06

چه عادت های باعث موفقیت تان نمی شود؟

عادت هایی که شما را از موفقیت دور می کنند : مردم فکر می کنند موفقیت یک چیز خارجیست. حتی کسانی که در کارشان موفق هستند، تفکرشان این است که […]
2020-05-30

چه راه هایی برای بهبود تمرکز هست؟

بهبود تمرکز چجوری؟ نکات مفید و موثر برای بهبود تمرکز گیر کردن روی یک کار سخته، اما میتونه چالش برانگیز بشه اون هم زمانی که اطرافتون پر از چیزای مزاحم […]