2020-04-21

شیرینی جات چه تاثیری روی مغز دارن؟

  آیا واقعا شیرینی جات تاثیر منفی روی مغز دارن؟ مغز از انرژی بیشتری نسبت به ارگان های دیگر بدن استفاده می کند، و گلوکز منبع اولیه سوخت آن است. […]