2019-12-17

چند نوع عشق داریم؟

انواع عشق ؟ از آن چه می دانید؟ تئوری های مختلف در مورد عشق چرا مردم عاشق می شوند؟ چرا شکل مختلفی از عشق بسیار طولانی می شود و برخی […]
2020-04-18

سو استفاده عاطفی شدن چه عواقبی داره؟

  چطور از مهلکه سواستفاده عاطفی شدن دربیایم؟ چطور باهاش کنار بیایم و خودمونو آزاد کنیم؟ شاید احساس اسیب، یک درد بزرگ و زخمی عمیق در وجودتان داشته باشید. در […]