2019-07-20

آیا افسردگی در بارداری روی جنین تاثیر دارد؟

آیا خانم ها دچار افسردگی در بارداری می شوند؟ با وجود اینکه خیلی ها نگران وضعیت روحی شان در بارداری می باشند، حدود ۱۰ الی ۲۰% از آن ها با […]
2019-08-10

آیا افسردگی خود به خود خوب می شود؟

سوالی که بسیاری از بیماران از بهترین روانشناس تهران دارند، افسردگی خودش خوب میشه؟! بسیاری از بیمارانی که افسردگی کلینیکی دارند، متعجب از این هستند که آیا علائم بیماری شان […]