2020-08-22
موزیک درمانی

موسیقی درمانی چیست؟

موزیک تراپی یا موسیقی درمانی چقدر برای بیمار خوبه؟ در صورتی که موزیک دوست دارید، احتمالا باید بدانید که چه تاثیری روی خلق و خویتان هم داره.