2019-04-16

هیپنوتیزم درمانی چیست؟

آیا با هیپنوتیزم می توان بیماری های روحی را درمان کرد؟ هیپنوتیزم چیست؟ هیپنوتیزم یک عملی است که فرد را به یک وضعیت ترنس یا خلسه می برد. متخصصین مختلفی […]
2019-12-07

وابستگی چه فرقی با اعتیاد دارد؟

اعتیاد ، وابستگی جسمی و تحمل نسبت به داروهای مسکن هر کدام از این موارد تعاریف خاص خودشان را دارند. بسیاری هستند که دردهای شدید دارند، مثل انواع آرتروزها، که […]