2019-04-30

چطور وحشت زدگی مان کاهش دهیم؟

چطور می توان از حملات پنیک یا وحشت زدگی جلوگیری کرد؟ حملات پنیک یا وحشت زدگی ناگهانی و بسیار قدرتمند می باشند. این حملات روی هرکسی تاثیر می گذارد و […]
2019-06-25

علت اختلال اضطراب پس از سانحه چیست؟

اضطراب پس از سانحه : افراد بسیاری هستند که از تاثیرات روحی روانی تهدیدات در زندگی شان تجربه دارند، مثل سربازی، حوادث طبیعی، یا سوءاستفاده های وحشتناک.
2020-04-25

هنر درمانی برای چه خوبه؟

  مزایای هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ممکنه در مورد ذهن آگاهی و هم هنردرمانی شنیده باشید، اما هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شنیده اید؟ این موضوع جدید ابتدا […]
2020-08-08
درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری چیست؟

درمان شناختی رفتاری درمان شناختی رفتاری نوعی از درمان های روانشناسی می باشد که به شما کمک می کند تا یکسری افکار و الگوهای مزاحم را شناسایی و تغییر دهد.