2019-04-20

از کجا بفهمیم یک نفر اسکیزوفرنی دارد؟

اسکیزوفرنی چیست؟ اسکیزوفرنی یک اختلال روانی شدیدی می باشد که روی افکار، احساسات، و رفتار فرد تاثیر می گذارد.
2020-05-08

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوتیپی اختلال شخصیت اسکیزوتیپی در واقع یک الگویی از کمبودهای اجتماعی و درون شخصیتی می باشد.