2020-07-21
ترومای بعد از طلاق

آسیب های بعد از طلاق چیست؟

ترومای بعد از طلاق و PTSD ار دست دادن یک رابطه میتونه کل زندگی رو وارد یک چالش بزرگ کنه.
2020-08-29
زوج درمانی

موقع زوج درمانی کیه؟

زوج درمانی چطور انجام می شود؟ هیچ رابطه ای همیشه کامل نیست. اما در مواردی احساس میشه که هر روز فاصله بین شما و شریک زندگی تان بیشتر میشه، و […]