2019-07-16

چگونه با کودکان حسود برخورد کنیم؟

حسادت خواهر و برادرها به یکدیگر حسادت خواهر و بردارها یک موقعیتیست که والدین اغلب با آن ها روبرو شده اند.
2019-08-03

تثبیت دهانی چیست ؟

ثبیت دهانی به حالتی روانی-جنسی گفته می‌شود که در شکل گیری شخصیت هر فرد تاثیر دارد. نظریه رشد شخصیت فروید مفهوم تثبیت دهانی را بیان می‌کند. مرحله دهانی: در خلال […]