2019-09-17

آیا مدیتیشن به درمان افسردگی کمک می کند؟

مدیتیشن برای درمان افسردگی علائم افسردگی در هر کسی متفاوت می باشد. با این حال، ممکن است در طی چند هفته احساس خوبی نداشته باشید.