2020-02-29

آیا میشه کودکی هم اوتیسم داشته باشه هم بیش فعالی؟

اختلال ADHD و اختلال اوتیسم اختلال ADHD و اوتیسم به نظر می رسد که شبیه به یکدیگر باشند. کودکانی که هرکدام از این شرایط را دارند، مشکلاتی در تمرکز دارند […]