2019-07-31

آشناپنداری چیست؟

آشناپنداری یا دژاوو چیست؟ پدیده دژاوو فرانسویست و به معنای آشناپنداری است. آن هایی که چنین احساسی را تجربه می کنند، یک حس آشنایی نسبت به اتفاقات اطرافتان دارید.
2020-05-12

حقایق جالب درباره رویاها

رویاها چه معنی میدن؟ حقایق جالبی که درباره رویاها یتان بدنیست بدانید! رویاها می توانند جذاب، هیجان انگیز، ترسناک، یا فقط کمی عجیب غریب باشند.