2019-04-09

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

علت ترس کودکان از تاریکی با کودکمان که از تاریکی می ترسد چه کنیم؟ ترس از تاریکی یک اعتراض رایج است که این روزها از جانب کودکان به والدین می […]
2019-05-18

آیا نگرانی و ترس با هم ارتباط دارند؟

ترس ها و نگرانی هایتان را بشناسید! این ترس های خاص چه می باشند؟ فوبیای خاص یا ترس های خاص نوعی اختلال اضطراب می باشند که شدیدترند.
2020-06-13
ترس از کشتی های تفریحی

آیا از کشتی های تفریحی میترسید؟

ترس از کشتی های تفریحی یک نوع فوبیا که شاید شنیده باشید : ترس از کشتی های تفریحی اغلب با انواع فوبیاهای دیگه هم تحریک میشه. از آکوفوبیا گرفته تا […]