2019-04-09

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

علت ترس کودکان از تاریکی با کودکمان که از تاریکی می ترسد چه کنیم؟ ترس از تاریکی یک اعتراض رایج است که این روزها از جانب کودکان به والدین می […]
2019-05-18

آیا نگرانی و ترس با هم ارتباط دارند؟

ترس ها و نگرانی هایتان را بشناسید! این ترس های خاص چه می باشند؟ فوبیای خاص یا ترس های خاص نوعی اختلال اضطراب می باشند که شدیدترند.
2019-09-03

علت سینه درد بعد از استرس گرفتن چیست؟

آیا بخاطر اضطراب، درد قفسه سینه می گیریم؟ احساس ناراحتی، ترس یا نگرانی لحظه به لحظه در اکثر مردم عادیست.
2019-11-26

علت فوبیا یا ترس از اردک ها چیست؟

ترس از اردک ها یا Anatidaephobia ؟! فوبیا شکلی از اختلال اضطراب می باشد که بخاطر یک ترس شدیدی از یک موقعیت یا شی خاصی می باشد. تقریبا ۱۲٫۵ درصد […]