2019-04-16

هیپنوتیزم درمانی چیست؟

آیا با هیپنوتیزم می توان بیماری های روحی را درمان کرد؟ هیپنوتیزم چیست؟ هیپنوتیزم یک عملی است که فرد را به یک وضعیت ترنس یا خلسه می برد. متخصصین مختلفی […]