2019-05-21

از کجا بفهمیم بچه بیش فعال است؟

اختلال بیش فعالی یا ADHD چیست؟ اختلال بیش فعالی یا ADHD یک بیمارای پیشرفته عصبی می باشد که مغز و سیستم عصبی مرکزی از اختلالات مرتبط با رشد رنج می […]
2020-01-11

آیا کودکان بیش فعال با همین اختلال بزرگ می شوند؟

آیا بیش فعالی تا بزرگسالی هم ادامه دارد؟ یک زمانی تصور بر این بود که ADHD با بزرگ شدن بچه های بیش فعال، همچنان همراهشان خواهد بود.