2019-10-22

فرق بین ADHD و ADD چیست؟

اختلال بیش فعالی یا ADHD چیست؟ مروری برای اختلال بیش فعالی یکی از رایج ترین اختلالات روانی در کودکان می باشد.